Ενημερώστε μας για τις παραγγελίες σας εγκαίρως! Τηλ. 6946 141115

Φίλοι μου παλιοί και νέοι, επειδή

Φίλοι μου παλιοί και νέοι, επειδή έχουμε χάσει πλέον τον έλεγχο των μνμ, για τις βασιλόπιτες, μην ρωτάτε τιμή στα σχόλια, δεν έρχονται πάντα ειδοποιήσεις με το χρονοβόρο αποτέλεσμα να τα κοιτάω απο χθες ένα ένα.. 😰.. Αν θέλετε να σας απαντήσω στείλτε μνμ για να σας